България за Европейска столица на културата 2019г.

New Actors Studio e един от проектите и дейностите, които ще преставят България за Европейска столица на културата 2019г. :)

http://www.sofia2019.bg/bg/node/315

Европейска столица на културата

Съгласно Решение 1622/2006г/ЕО Италия и България са поканени да излъчат градовете (по един от двете държави), които ще получат титлата „Европейска столица на културата” за 2019г.

Инициативата „Европейска столица на културата” е едно от най-престижните и популярни европейски културни събития и е замислена с цел да допринесе за сближаването на европейските народи.

Асоциация за развитие на София е определена за координатор на дейностите, свързани с кандидатурата на София за европейска столица на културата, с решение 677/2.12.2010 на Столичния общински съвет