кино, конференция, обучение [НАЦИОНАЛЕН ОТВОРЕН ФОРУМ ЗА НАЙ-МЛАДИТЕ В ТЕАТЪРА „СЛЕДАТА 2017“]

кино, конференция, обучение