New Actors Studio на кино фестивала OPEN FEST в кино студио UFO с. Долна Малина

Интервю с част от еипа на New Actors Studioq преди награждаването на кино фестивала OPEN FEST в кино студио UFO с. Долна Малина.